دستگاهای خودساخته مهندسین گروه توت

به طور كلي برخي از مزاياي ماشینی وصنعتی بودن واحدتولیدی توت:

– تكرارپذيري فعاليتها و فرايندها
– افزايش كيفيت محصولات توليدي
– افزايش سرعت توليد (كميت توليد )
– كنترل كيفيت دقيقتر و سريعتر
– كاهش پسماندهاي توليد (ضايعات)
– برهمكنش بهتر با سيستمهاي بازرگاني
– افزايش بهره وري واحدهاي صنعتي
– بالا بردن ضريب ايمني براي نيروي انساني و كاستن از فشارهاي روحي و جسمي
   در حال حاضرارتقاء سطح كيفي محصولات توليدي  توت و در كنار آن افزايش كمي توليد ، هدف اصلي واحد تولیدی توت مي باشد و مديران این واحد تولیدی نيز به اين مهم واقف بوده و تمام سعي خود را در جهت نيل به اين هدف متمركز نموده اند .

 

مجموعه تولیدی توت با مدیریت مقتدرانه وباتجربه  مهندس آقای حسن برهانی وبسیاری ازمهندسین دیگرازجمله مهندس آقای حسن آرمین مهرو مهندس آقای محمد خیرآبادی و مهندس آقای مهدی آرمین مهر طی چندین سال به تولید  محصولات با کیفیت توت ادامه میدهند

مهندسین بسیار موفق وایده پردازدر زمینه ماشین سازی وساختن وسایل مورد استفاده در این مجموعه موفق هستند که هرکدام از آنها درکارخودمتخصص و دارای تجربه بالای کاری میباشند.

که دراین مجموعه بسیارموفق و فعال علاوه بر ساختن وتولید محصولات باکیفیت وزیبا درزمینه ساختن دستگاههای مورد استفاده مانند ( ماشین پوست . کپی تراش . گودی قاشق . سمباده زنی دیسکی دوکله . پشت قاشق Beg Spoon و…….) خود به تولید وساخت آنها پرداخته اند