مهندسین موفق مجموعه بزرگ توت

مهندسین موفق وفعال در گروه تولیدی توت

مجموعه تولیدی توت با مدیریت مقتدرانه وباتجربه  مهندس آقای حسن برهانی وبسیاری ازمهندسین دیگرازجمله مهندس آقای حسن آرمین مهرو مهندس آقای محمد خیرآبادی و مهندس آقای مهدی آرمین مهر طی چندین سال به تولید  محصولات با کیفیت توت ادامه میدهند

مهندسین بسیار موفق وایده پردازدر زمینه ماشین سازی وساختن وسایل مورد استفاده در این مجموعه موفق هستند که هرکدام از آنها درکارخودمتخصص و دارای تجربه بالای کاری میباشند.

که دراین مجموعه بسیارموفق و فعال علاوه بر ساختن وتولید محصولات باکیفیت وزیبا درزمینه ساختن دستگاههای مورد استفاده مانند ( ماشین پوست . کپی تراش . گودی قاشق .
Beg Spoon و…….) خود به تولید وساخت آنها پرداخته اند