سند بلاست

 

اپراتور دستگاه سندبلاست موظف است لباس کار مخصوص پوشیده و از کفش کار دستکش های مخصوص و ماسک ایمنی مخصوص سندبلاست استفاده کند.  شرایط کار با دستگاه سندبلاست، بسیار ساده است به شرطی که اپراتور دارای تجربه و مهارت کافی در این زمینه باشد.
برای کار با دستگاه سندبلاست به این صورت می توان عمل کرد: ابتدا درب مخزن را باز کنید و حجم مشخص از ذرات ساینده را داخل مخزن بریزید.  قبل از اینکه دستگاه را روشن کنید، ایمنی دستگاه و همچنین لباس ایمنی را رعایت کنید. اگر قرار است فرایند سندبلاست در محیط آزاد انجام شود، شرایط دمایی و رطوبت را مورد نظر قرار دهید.
سر نازل دستگاه سندبلاست را به سمت سطح مورد نظر گرفته و از طریق پدال کنترل، کمپرسور را روشن کنید. نازل های دستگاه عموما ًدارای یک اهرم کنترل کننده خروج ذرات ساینده می باشند؛ به این ترتیب مادامی که کمپرسور دستگاه روشن است، اپراتور دستگاه سندبلاست به راحتی می تواند خروج ذرات ساینده را کنترل کند؛ هر زمان که نیاز باشد آن را قطع کرده و مجدد آن به جریان بیندازد. در مطالب بعدی در مورد نازل ها و ضرورت استفاده از این روش برای صنایع صحبت خواهیم کرد

این دستگاه به یک کمپرسور هوا متصل است. کمپرسور هوا، فشار وارد شده به سطح را تنظیم می‌کند. هنگامی که کمپرسور توسط اپراتورمتخصص تولیدی توت  روشن می شود، فشار هوا باعث می شود ذرات ساینده به سمت مجرای خروجی که شامل یک شیلنگ لاستیکی مقاوم است، منتقل گردد.
قسمت انتهای شیلنگ سندبلاست به نازل سندبلاست متصل است؛ نازل ها از جنس های متفاوت و مواد بسیار مقاوم در برابر فشار بالا ساخته شده اند. ذرات ساینده با فشار از سر نازل به سمت سطح پاشیده می شوند. به دلیل اینکه فشار داخل دستگاه سند بلاست، شیلنگ و نازل دستگاه بسیار بالا است، رعایت اصول ایمنی برای اپراتور دستگاه، لازم و ضروری است. هرگونه نقص در عملکرد ممکن است منجر به انفجار شود.