محمد خیرآبادی

محمد خیرآبادی

مدیر مالی

آقای محمدخیرآبادی با تخصص درزمینه مدیریت مالی و متخصص IT نرم افزاری و سخت افزاری در این گروه تولیدی توت با سابقه حسابرسی  بسیار حرفه ی و متخصص درزمینه های مختلف مالی در این خط تولیدی بزرگ توت فعالیت دارند  که این مدیریت دقیق وحساب شده اقای محمد خیرآبادی در قسمتهای مختلف این خط تولید باعث شده است تولیدی توت بسیار دقیق و بی وقفه ومشخص شده ی به کار تولید محصولات با کیفیت وبروز  خود ادامه بدهد