حسن برهانی

حسن برهانی

مدیریت

گروه تولیدی توت با مدیریت آقای مهندس حسن برهانی با مدیریت مقتدرانه وباسابقه کاری فراوانی درزمینه مختلف مدیریتی و وبا مدرک متالوژی و IT و متخصص در زمینه کاری خود اقدام به تولید و ایجاد این واحد تولیدی بزرگ توت نموده اند