حسن آرمین مهر

حسن آرمین مهر

مهندس طراح

آقای مهندس حسن آرمین مهردرگروه تولیدی توت متخصص گرافیک و طراحی  و نرم افزاری و سخت افزاری که  طراحی حرفه ی ومنحصربه فرد  دراین گروه تولیدی فعالیت دارند  که آقای آرمین مهر  با ارائه طرحهایی زیبا و بروز در این واحد تولیدی باعث گشترش خط تولید وگشترش سفارشات پخش کننده های بزرگی در کل ایران و حتی صادرات شده اند