کفگیر و قاشق
پیمانه چوبی
محصولات فینگر
وردنه و گوشتکوب
سایر محصولات

051-41441

داخلی (305) پاسخگوی سوالات شما عزیزان می باشد.

واحد فروش: سبـــزوار، خ قائم، نبـش قائــم 1

واحد مرکـــزی: سبـــــزوار، نبـــش دستغیب 31

مدیر فروش: 09127110350 بــــــــرهانی